Aktualno?ci

 


Zapraszamy na nasze obozy militarne
w
Bieszczadach.


wi?cej...

 


 

 

Strzelanie Bojowe z certyfikatem


wi?cej...

 


 

 

Zlot ASG. Ilo?? uczestników to 500 osób.


wi?cej...


 


 

 

Zobacz jak skutecznie mo?esz si? broni? przed teoretycznie "mocniejszym" przeciwnikiem


wi?cej...

Treningi z Ekspertem Krav Maga


Ekspert 4 Krav Maga Andrzej Marczak oferuje szeroki zakres us?ug szkoleniowych
dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam
biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy
kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.

Dlatego zapraszamy Pa?stwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.


Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.
Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"


Nie czekaj a? Tobie przytrafi si? co? z?ego a bezradno?? i niewiedza odbierze Ci
szans? poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Przemoc w szkole, haracze,
napady, oddzia?ywanie psychiczne? Przemoc fizyczna, próby wymuszenia
i gwa?tu, szanta? no?em, atak pa?k?, maczet??

Mo?emy pomóc !!

 

By Plimun Web Design